БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ СЕМИНАРЛАРЫ. ПЖКР

КҮНІ: 2021 жылдың 26-28 қаңтары
ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

СЕМИНАР МАҚСАТЫ
Мемлекеттік қызметшілер тиімді басқару дағдыларын дамыта отырып, көшбасшылық құзыреттері мен стратегиялық ойлау қабілетін жетілдіру.

САБАҚТАРДЫ ШОЛУ:

Эмоционалды интеллект (EQ);
Эмпатия: эмпатия күші және жақсы қарым-қатынастың кілті;
Қарым-қатынастағы эмоционалды компоненттің маңыздылығы;
Эмоционалды интеллект компоненттері (EQ);
Эмоцияны басқару;
Практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Өз тобының және тұтастай ұйымның тиімділігін арттыру үшін эмоционалды интеллекттің әртүрлі құралдары мен әдістерін қолданудың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

Көшбасшылық
Шешімдерді қабылдау;
Қызметті басқару;
Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
5 базалық құзыреттілік

КҮНІ: 2021 жылдың 15-19 ақпаны

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Осы құзырет бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

Басшының жауапкершілігі;
Төмен сенімділік және стресс жағдайларында шешім қабылдау;
Уақытқа және нәтижеге бағдарлану;
Қызметкерлерді жалпы нәтижеге жетуге ынталандыру;
Ынтымақтастық және жұмысқа ынталандыру;
Практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Қызмет тиімділігін арттыру үшін кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

Шешімдерді қабылдау;
Қызметті басқару;
Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2021 жылғы 01 – 05 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу саласында кәсіби құзыреттілігін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың мақсаттары,
 • міндеттері мен қағидалары;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізуді ұйымдастыру;
 • НҚА жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу әдістемесі;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

НҚА жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманы ұйымдастыру және тиімді жүргізу саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2021 жылғы 16 – 18 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Стратегиялық құжаттарды әзірлеуде дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жаңа архитектурасы;
 • стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды тиімді іске асыру;
 • бюджет процесінің негіздері;
 • бюджеттік және стратегиялық жоспарлаудың өзара байланысы;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды әзірлеу, стратегиялық құжаттарда нысаналы индикаторларды қалыптастыру бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2021 жылғы 10 – 12 наурыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Жеке және топтық тиімділікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • дизайн-ойлау және дәстүрлі ойлау; уақыт талабы – процестердің кешенділігі және әлемнің VUCA жағдайындағы тұрақты өзгерістерді басқару;
 • инновацияларды ынталандыру үшін дизайн-ойлау, әдістер мен құралдар;
 • мемлекеттік құрылымдарда дизайн-ойлау;
 • практикада дизайн-ойлау және т. б.;
 • кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Инновациялық ойлауды қалыптастыру және дамыту, инновациялар мәдениетін арттыру, ұйым қызметінде дизайн-ойлау қағидаттарын қолдану үшін дизайн-ойлау құралдарын пайдаланудың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • жеделдік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2021 жылғы 22 – 24 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Халықпен және жұртшылықпен тиімді коммуникация дағдыларын дамытуға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • көпшілік алдында сөйлеу;
 • дағдарыстық байланыс;
 • тиімді коммуникациялар және мемлекеттік тілде көпшілік алдында сөйлеу;
 • тиімді коммуникацияларды құру алгоритмі;
 • халықпен тиімді кері байланыс орнату;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Халықпен және жұртшылықпен тиімді коммуникациялардың кәсіби құзыреттері мен практикалық дағдыларын дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • жеделдік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2021 жылғы 04 – 06 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Келіссөздер жүргізу саласындағы құзыреттер деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • «келіссөздер» және олардың динамикалық компоненттерін анықтау;
 • екіжақты келіссөздер;
 • дағдарыс жағдайында келіссөздерді тиімді жүргізу үшін қажетті жағдайларды айқындау;
 • келіссөздер және модельдеу;
 • қос келіссөз процестеріндегі медиатордың рөлі;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Келіссөздер жүргізу, оның ішінде дағдарыс жағдайларында, сондай-ақ жанжалдардың алдын алу бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2021 жылғы 11 – 13 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Жеке және топтық тиімділікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • ұйымдастыру мәдениеті және мемлекеттік қызмет;
 • мемлекеттік қызметші, мемлекеттік орган қызметінің тиімділігі мәнмәтініндегі ұйымдастырушылық мәдениет;
 • ұйымдағы ұйымдастырушылық мәдениетті жетілдірудің практикалық құралдары;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Тиімді ұйымдастырушылық мәдениетті қалыптастыру бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2021 жылғы 24 – 28 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Көпшілік алдында сөйлеу мен презентациялық дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • тиімді презентация;
 • өз көзқарасын тиімді баяндау және дәлелдеу;
 • шешендік шеберлік тәсілдері;
 • қарым-қатынастың негізгі принциптері және сторителлингті сенімді әсер ету әдісі ретінде қолдану;
 • тарихты құру, дұрыс таңдау және тарату әдістері;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеудің кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • жеделдік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2021 жылғы 01 – 03 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Персоналмен жұмыс істеу дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • стратегиялық жоспарлау vs стратегиялық басқару;
 • мемлекеттік органдардың стратегиясын қалыптастыру, мақсат қою, нысаналы индикаторлар;
 • қызметкерлерге өздерінің стратегиялық рөлдерін кәсіби түрде орындауға мүмкіндік беретін қолдау жүйелерін орнату;
 • стратегиялық көзқарас;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Басқару қызметінде стратегиялық менеджмент құралдарын қолдану үшін кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2021 жылғы 08 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 1 күн, 8 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:

Латын графикасының негіздері бойынша құзыреттіліктерін арттыруға ниет білдірген мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • латыннегізді жаңа әліпби
 • ресми стильдің жаңа емле-ережелері, орфографиялық нормалары;
 • латын әліпбиімен жазылған ресми мәтіндерді оқу
 • қызметтік жазбаларды латын әліпбиімен жазу
 • латын графикасымен жазылған жұмыстың презентациясы

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Латын әліпбиі саласында кәсіби құзыреттіліктер мен тәжірибелік дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (БҚШ):

 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • өзін-өзі дамыту;
 • жеделдік;
 • қызметті басқару;
 • өзгерістерді басқару;
 • 5 базалық құзыреттілік

ТІРКЕЛУ

ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

Досанов Нұрбай Ермаханұлы

Білім беру бағдарламаларын іске асыру және ілгерілету кабинетінің аға оқытушысы

Тел.: 87013534901

 e-mail: n.dossanov@apa.kz