БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ СЕМИНАРЛАРЫ

КҮНІ: 2020 жылдың 20-24 қаңтары
ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

СЕМИНАР МАҚСАТЫ
Мемлекеттік қызметшілер тиімді басқару дағдыларын дамыта отырып, көшбасшылық құзыреттері мен стратегиялық ойлау қабілетін жетілдіру.

САБАҚТАРДЫ ШОЛУ:

Ынтымақтастық;
Күйзеліске төзімділік;
Эмоциялық интеллект;
Функционалдық және көшбасшылық басқару;
Жұмысты басқару. Басқару стилі және олардың түрлері;
Міндеттерді бөлісу: басшының қателіктері;
Тайм менеджмент;
Парето заңы. «Хронос және кайрос». «Эйзенхауэр матрицасы»;
Басқару экономикасы;
Қызметті басқару және шешімдер қабылдау;
Жобалық менеджмент;
Мемлекеттік цифрлық басқару.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Тыңдаушылар өзгерістерді басқарудың түрлі элементтерін, басқару кезінде ықтимал қателіктердің алдын алу, сондай-ақ бағыныштылармен және бөлімшелермен тиімді әрекеттесу қабілеттерін жетілдіре отырып, жұмыс тиімділігі мен сапасын арттырады.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

Көшбасшылық
Жауапкершілік
Шешім қабылдау
Өзін-өзі дамыту
Жеделдік
Қызметті басқару

КҮНІ: 2020 жылдың 27-31 қаңтары

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

СЕМИНАР МАҚСАТЫ

Мемлекеттік қызметшілердің тиімді басқару мен шешім қабылдаудағы практикалық дағдыларын дамыту және трансформациялық ойлау мәдениетін қалыптастыру.

САБАҚТАРДЫ ШОЛУ

Ынтымақтастық
Күйзеліске төзімділік
Эмоциялық интеллект
Функционалдық және көшбасшылық басқару
Жұмысты басқару. Басқару стилі және олардың түрлері
Делигерлеу: басшының қателіктері
Тайм менеджмент. Парето заңы. «хронос және кайрос». «эйзенхауэр матрицасы»
Басқару экономикасы
Қызметті басқару және шешімдер қабылдау
Жобалық менеджмент
Мемлекеттік цифрлық басқару

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Тыңдаушылар басқарушылық шешімдерді, мақсатты тұжырымдауды, басқарушылық технологияларды тиімді қолдануды, нысаналы мақсатты индикаторлардың орындалуын бағалау нәтижелері мен құзыреттерді бағалау дағдыларын жетілдіреді.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

Көшбасшылық
Жауапкершілік
Шешім қабылдау
Өзін-өзі дамыту
Жеделдік
Қызметті басқару

КҮНІ: 2020 жылдың 03-07 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

СЕМИНАР МАҚСАТЫ

Мемлекеттік қызметшілердің көшбасшылық құзыреттерін дамыта отырып көшбасшылық қасиеттерді ашу және стратегиялық ойлау қабілетін жетілдіру.

САБАҚТАРДЫ ШОЛУ

Көшбасшылық
Эмоциялық интеллект
Ынтымақтастық
Сыни ойлау
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды басқару
Стратегиялық ойлау
Стратегиялық жоспарлау
Қызметті басқару және шешімдер қабылдау
Стратегиялық менеджмент және трансформациялық көшбасшылық
Жобалық менеджмент
Киберқауіпсіздік негіздері

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Тыңдаушылар өзгерістерді басқарудың түрлі элементтерін, өзгерістерді басқару кезінде ықтимал қателіктердің алдын алу, себептік қатынастарды нақты қалыптастыру және ажырата білу үшін стратегиялық ойлау мәдениетін қалыптастырады.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

Жауапкершілік
Өзін-өзі дамыту
Жеделдік
Бастамашылдық
Шешім қабылдау

КҮНІ: 2020 жылдың 10-12 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

СЕМИНАР МАҚСАТЫ

Оқытудың нәтижесі бойынша Сіз жеке құзыреттер бойынша практикалық дағдыларды жетілдіріп, ынтымақтастық және өзара іс-қимыл әрекеттерін дамытасыз.

САБАҚТАРДЫ ШОЛУ

Ынтымақтастық
Келіссөздер жүргізу және конфликт менеджмент
Ойлау дизайны
Латын әліпбиі
Коммуникативті менеджмент

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Оқыту нәтижесі бойынша Сіз практикалық дағдыларды дамытып, мемлекеттік қызметшінің функционалдық міндеттері шеңберінде жеке құзіреттіліктерді жетілдіресіз.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

Қызметті басқару;
Жауапкершілік;
Өзін-өзі дамыту;
Көшбасшылық.

КҮНІ: 2020 жылдың 12-14 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

СЕМИНАР МАҚСАТЫ

Өңірлік даму стратегиясы мәселелері тыңдаушылардың кәсіби біліктілігін арттыра отырып, талдау тиімді басқару мен шешім қабылдаудағы практикалық дағдыларын дамыту

САБАҚТАРДЫ ШОЛУ

Өңірдің стратегиялық даму басымдықтары
Трансформациялық көшбасшылық
Жергілікті өзін-өзі басқарудағы реформалар
Басқару экономикасы
Стратегиялық жоспарлау
Латын әліпбиі

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Тыңдаушылар басқарушылық шешімдерді, мақсатты тұжырымдауды, басқарушылық технологияларды тиімді қолдануды және іске асыру дағдыларын жетілдіреді.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

Қызметті басқару
Шешім қабылдау
Қызметті тұтынушыға бағыттау
Жауапкершілік
Өзін-өзі дамыту

КҮНІ: 2020 жылдың 17-21 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

СЕМИНАР МАҚСАТЫ

Тыңдаушылардың цифрлық сауаттылығын арттыру және ауқымды деректермен жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Процестің тиімділік көрсеткіштерін анықтауда, бизнес-процестерді сипаттау әдістемесінде және оларды модельдеуде қажетті құзыреттерді қалыптастырады

САБАҚТАРДЫ ШОЛУ

Стратегиялық менеджмент
Трансформациялық көшбасшылық
Цифрлық мемлекеттік басқару
Ақпараттық және киберқауіпсіздік
Қызметтерді басқару және шешім қабылдау
Мемлекеттік қызметтегі цифрлық реинжиниринг
Ауқымды дерек негізінде шешім қабылдау
Өңірлік жобаларды дамытуда мемлекет пен жеке сектор арасындағы серіктестік
Бизнес-процесстерді оңтайландыру
Басқару экономикасы
Қызметтерді басқару және шешім қабылдау
Парасаттылық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
Жобалық менеджмент

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Оқытудың нәтижесі бойынша Сіз қазіргі заманғы бизнес-процестерді басқаруды ұйымдастыра отырып, цифрлық сауаттылықты арттыруда заманауи ақпараттық технологияларды қолдана білесіз.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

Қызметті басқару
Шешім қабылдау
Қызметті тұтынушыға бағыттау
Жауапкершілік
Өзін-өзі дамыту
Өзгерістерді басқару
Стратегиялық ойлау

КҮНІ: 2020 жылдың 24-26 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТЫ

Мемлекеттік қызметшілердің жоғары тиімді және үнемі дамушы команда құру /ұйым/ үшін ішкі потенциалын ашу, өзін-өзі дамыту және басқаруға ынталандыру дағдыларын арттыруға арналған коучинг әдістерін үйрету, тиімді ұйымдық мәдениетін дамыту

САБАҚТАРДЫ ШОЛУ

Өзін-өзі дамыту. Мансаптық өсуді ынталандыру
Жауаптылық және бастамашылдық
Көшбасшылық және эмоциялық интеллект
Ойлау дизайны
Стратегиялық ойлау
Қызметтерді басқару және шешім қабылдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР

Мемлекеттік қызметшілердің тиімділігін арттыру
Басқару дағдылары мен құзіреттіліктерін жетілдіру және дамыту
Жеке жауапкершілікті, бастаманы және өзін-өзі дамытуды арттыру
Жоғары адамгершілік пен мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру, топтық жұмыста / ұжымда ынтымақтастыққа бағыттау.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

Көшбасшылық
шешім қабылдау
бастамашылдық
ынтымақтастық
жауапкершілік
өзін-өзі дамыту

КҮНІ: 2020 жылдың 26-28 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТЫ

Мемлекеттік қызметшілердің ұйымдық және командалық дамудың жаңа шешімдері, идеялары, тұжырымдары, өнімдері мен қызметтерін әзірлеуде тыңдаушылардың дағдыларын жақсарту.

САБАҚТАРДЫ ШОЛУ

Өзін-өзі дамыту. Мансаптық өсуді ынталандыру
Жауаптылық және бастамашылдық
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды басқару
Көшбасшылық және эмоциялық интеллект
Ойлау дизайны
Стратегиялық ойлау
Басқару технологиялары
Басқару экономикасы
Қызметтерді басқару және шешім қабылдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР

Семинар қорытындысы бойынша Сіз ойлау дизайнінің көмегімен проблемалар мен жоба мүмкіндіктерін теңдестіруге, идеяларды генерациялау үшін ойлау процесін құруға және жылдам прототиптерді құру мен идеяларды шындыққа айналдыру үшін креативті әдістерді пайдалана аласыз.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

қызметті басқару
шешім қабылдау
бастамашылдық
ынтымақтастық
өзін-өзі дамыту
стресске қарсы тұру
стратегиялық ойлау

ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

Ажиханов Нұрлан Тобаханұлы

Академияның Түркістан облысы бойынша филиалы

Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру кабинетінің меңгерушісі

Тел.:+7 7253 37 21 04 e-mail: n.azhikhanov@apa.kz